خانه / اخبار / تصاویر منتخب از عزاداری و زنجیرزنی کاروان هیئت در مشهد مقدس …
تصاویر منتخب از عزاداری و زنجیرزنی کاروان هیئت در مشهد مقدس …

تصاویر منتخب از عزاداری و زنجیرزنی کاروان هیئت در مشهد مقدس …

روزهای اول و دوم حضور در مشهدالرضا (ع)
   دوشنبه و سه شنبه ۹  و  ۱۰  آذر ۱۳۹۴

                       هیئت عزاداران ابوالفضل العباس(ع) ملحی -سمنان

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد


*

سایت هیئت ملحی