خانه / دانستنیها / برداشتی کوتاه از سلسه سخنرانیهای حاج آقا دهقانی اشکذری…

برداشتی کوتاه از سلسه سخنرانیهای حاج آقا دهقانی اشکذری…

روز پنج شنبه اول ماه مبارک رمضان    ۲۸ – ۳ – ۱۳۹۴
در مسجد ابوالفضل العباس (ع) ملحی

  عبد و عبادت


هیئت ملحی – بر اساس قرآن، در تاریخ حیات بشر سابقه ندارد کسی، کسی را نپرستد و عبد کسی نباشد. انسان اگر عبد خدا نشد، حتماً عبد غیر خدا می‌شود به گزارش قرآن اصلاً «نپرستیدن» در حیات بشر نبوده است، یا خدا پرستیده شده است یا غیر خدا. اگر هم پرستش غیر خدا به صورت وابستگی به بت‌ها و غیر آن جلوه نکرده باشد، نام هواپرستی به خود گرفته است اگر هوا و هوس را دوست داشته باشیم، عبدِ آن خواهیم شد.
باید از خودمان بپرسیم: ما عبد چه کسی هستیم؟
انسان اساساً برای بندگی خلق شده است. انسان طوری آفریده شده است که به طور خودکار، عبد می‌شود. بندگی کردن در ذات ما قرار دارد، چون ظاهر انسان را نگاه نکنید که سرکشی می‌کند و اصطلاحاً شاخ و شانه می‌کشد، رهایش کنی بالاخره کسی را خواهد پرستید. انسان به طور خودکار به کسی، چیزی، جایی، گروهی یا جریانی تعلق خاطر پیدا می‌کند و بالاخره دوست دارد عبد کسی بشود. پس باید این سؤال جدی را از خودمان بپرسیم که ما عبدِ چه کسی هستیم؟ ذلیل چه کسی هستیم؟ از چه کسی فرمان می‌بریم؟ به چه کسی وابسته هستیم؟
                      هیئت عزاداران ابوالفضل العباس(ع) ملحی-سمنان
 ………………………………………………………………………………………………
   روز شنبه سوم ماه مبارک رمضان      ۳۰ – ۳ – ۱۳۹۴
 مسجذ ابوالفضل العباس ملحی(ع)

    ایمان و مومن

هیئت ملحی – ایمان»، تنها یک «کلمه» نیست، بلکه یک «باور قلبی» است. باوری که به زندگی انسان «جهت» می دهد و در «چگونه زیستن» او نقشی مهمّ دارد و محور ارزش گذاری برای اندیشه ها و عملکردهای مردم است.

به دلیل همین اهمیت است که گام اولِ ورود به مسیر بندگی و مسلمانی، «ایمان» است و کسی که این باور مقدّس را داشته باشد، «مؤمن» نامیده می شود.

ایمان، گرایش قلبی و وابستگی فکری و اعتقادی و روحی به یک موجود برتر، به یک آفریدگار توانا، به یک مکتب نجات بخش، به یک زندگی دیگرپس از این دنیا (معاد)،به یک کتاب مقدّس که از سوی خدا نازل شده است (قرآن)، به پیامبرانی که سفیرانِ الهی برای هدایت بشرند، به وحی و ما وراء الطبیعه و… است.

«ایمان، اعتراف زبانی، شناخت و پذیرش قلبی و عمل با اعضا و جوارح است».

این تعریف از ایمان، ریشه در قرآن کریم دارد.

در قرآن هم، درباره ایمان، روی دو جنبه «باور قلبی» و «عمل» بسیار تأکید شده است.وقتی قرآن می خوانید، بارها و بارها به تعبیر «آمَنوا وَ عَمِلوا الصّالحات» برمی خورید؛ یعنی ایمان در کنار عملِ خوب و شایسته است. اگر ایمان را یک نهال و درخت بدانیم، «عمل» میوه و ثمره آن است. آیا شما می توانید قبول کنید که کسی به خدا، قیامت، بهشت وجهنم، وحی، قرآن، پیامبران و فرشتگان، ایمان و عقیده داشته باشد، ولی رفتارش مثل آدم های غیر معتقد به خدا و قیامت باشد؟

 مومن کیست؟

به فرموده قرآن، مؤمنان خدا را باور دارند، مطیع فرمان اویند، از قیامت بیمناکند، توکّلشان برخداست،از گناهان پرهیز می کنند، پیوسته در پی انجام اعمال صالحند، اهل تقوا و ایثارند، در راه خدا انفاق خالصانه می کنند، نام خدا دلهایشان را آرام می کند، با نماز و عبادت به خدا نزدیک می شوند، به مژده ها و وعده های الهی امیدوارند، در راه خدا با دشمنان می جنگند، کفّار ر به سرپرستی خود نمی گیرند، امر به معروف و نهی از منکر می کنند، جانشان را در راه دین فدا می کنند، دوستدار خدا و رسولند، اگر خطا و گناه کنند توبه و استغفار می کنند، راستگو و درست کردارند، به پدر و مادر خویش نیکی می کنند، در قیامت شادمانند، به عهدی که با خدا بسته اند وفادارند و… خیلی صفات و ویژگی های دیگر، که در این مختصر نمی گنجد.

  هیئت عزاداران ابوالفضل العباس(ع) ملحی-سمنان

…………………………………………………………………………………………

روز یکشنبه چهارم ماه مبارک رمضان   ۳۱ – ۳ – ۱۳۹۴

مسجد ابوالفضل العباس(ع) ملحی

                                 حیا  (قسمت اول)

هیئت ملحی –  حیاء شرم داشتن از ارتکاب اعمال زشت و گفتار زشت و اندیشه زشت است. و یکی از مهم ترین صفاتی است که تأثیر فراوانی در مراحل مختلف زندگی اخلاقی ما دارد. لذا حیاء سبب می شود که انسان از ارتکاب بسیاری از منکرات و امور زشت باز آید، ونقش بزرگی در شکل دهی چگونگی ارتباط انسان با خدا و مردم دارد و سایر شعبه های دین را نیز تنظیم می کند. اگر حیا در زندگی فرد حاکم گردد، دیگر جایی برای دروغ گفتن، غیبت نمودن، نافرمانی والدین، ترک نماز و سایر احکام دین باقی نخواهند ماند. دعوت به داشتن حیا و پاسداری از آن، در واقع فراخوانی به ترک تمام معاصی و گناهان است.

ازآنجائیکه حیاء فضایل زیادی دارد شریعت اسلام امر به این خلق پسندیده کرده و به آن تشویق نموده است. بلکه بعنوان یکی از نشانه های ایمان وملازم ایمان دانسته شده است، مانند دو چیزی که با یک ریسمان بسته شده اند. این دو در بود و نبود تابع یکدیگرند.پس هرگاه  یکی از ان دو رفت دیگری نیز میرود.

افضلترین همه خلایق حضرت محمد*ص*بیشتر از همه انسانها حیاء داشت.اما از گفتن حق منع ننمود.وامر به معروف و نهی از منکر کرد و حتی از پایمال شدن حق ناراحت می شد.

 

هیئت عزاداران ابوالفضل العباس (ع) ملحی-سمنان

…………………………………………………………………………………………

روز دوشنبه پنجم ماه مبارک رمضان   ۱ – ۴ – ۱۳۹۴

مسجد ابوالفضل العباس ملحی

                        حیا ( قسمت دوم )

هیئت ملحی – حیا به چند گونه است

۱ – انسان باید مواظب سر و آنچه در سر وجود دارد باشد  چشم – زبان -گوش … و بی حیا نشود

۲ –  انسان باید مال حرام را به شکم خود راه ندهد و شکم پرست نباشد

۳ – انسان به فکر مرگ بیفتد و ویژگی پس از مرگ را بیاد بیاورد و هرچه جسم انسان زیبا باشد در زیر خاک زودتر میپوسد و طعمه حشرات و مورچه ها میگردد

۴- انسان باید درک کند که بهشت جایگاه انسانهای بزرگ با حیا و با حجب است و جهنم جایگاه شهوترانان و انسانهای بی حیا است حیا برای زنان خیلی بهتر و بارزشتر از مردان هست

       هیئت عزاداران ابوالفضل العباس(ع) ملحی-سمنان

……………………………………………………………………………………..

روز سه شنبه ششم ماه مبارک رمضان ۲ – ۴ – ۱۳۹۴

مسجد ابوالفضل العباس (ع) ملحی

حیا (قسمت سوم )

هیئت ملحی – حیا دو جور است ا- حیا عقل ۲ – حیا حمق

امام صادق فرمود حیا عقل حیای علم است و حیای حمق حیای جهل است

کسی که نیاز به حل هرگونه مشکلی و مسئله ای هست اگر از کسی نپرسد این حیای جهل و همان حمق حساب میشود و یا اگر پرسشی در باره خواندن نماز دارد اگر سوال نکند و به نوعی حیا از سوال کردن داشته باشد یک عمر نمازش را غلط میخواند و به نوعی حیای حمق و یا جهل داشته است

      هیئت عزاداران ابوالفضل العباس(ع) ملحی-سمنان

……………………………………………………………………………..

روز چهارشنبه هفتم ماه مبارک رمضان  ۳ – ۴ – ۱۳۹۴

مسجد ابوالفضل العباس(ع) ملحی

هیئت ملحی – روایتی از امام حسن مجتبی(ع) : وقی پدرم بخاطر ضربت زهر آلود ابن ملجم ملعون در بستر بیماری بودمن ناله میکردم گریه و جزع سر میدادم پدرم علی (ع) گفت : پسر خوب من چرا گریه میکنی؟ کنارم بنشین چهار چیز را میخواهم یادت دهم اگر این چهار موارد را رعایت کنی به فلاح و رستگاری میرسی و اگر هم رعایت نکنی هم دنیا و هم آخرت را از دست خواهی داد.حاج آقا دهقانی در ادامه افزودند پدران و مادران باید خیلی مواظب اخلاق و رفتار خود و فرزندان خود در منزل باشند وبه آنهاذ بها دهند محبت کنند و به آنها شخصییت بدهند وبه آنها مسئولیت بدهند و تشویق و ترغیببشان کنند تا در کارهای خانه و یا مساجد و هیئات مشارکت داشته باشند…..

(ادامه دارد…)

……………………………………………………………………………..

هیئت عزاداران ابوالفضل العباس(ع) ملحی-سمنان

روز پنج شنبه هشتم ماه مبارک رمضان  ۴ – ۴ – ۹۴

مسجد ابوالفضل العباس ملحی

                                  عقل (قسمت اول)

هیئت ملحی –  هیچ بی نیاز کننده ای مانند عقل نیست عقل به چیزی میگویند که باعث شود انسان گناه نکند پس اگر کسی با فکر گناهی کرد آن عقل نیست بلکه شیطنت نام دارد مانند کارهایی که معاویه انجام میداد که در روز جنگ صفین قران ها را بالای نیزه کرد تا با این شیطنت خود لشکریان امام علی را فریب داد…

هیئت عزاداران ابوالفضل العباس(ع) ملحی-سمنان

…………………………………………………………………………….

روز شنبه دهم ماه مبارک رمضان  ۶ – ۴ – ۱۳۹۴

مسجد ابوالفضل العباس ملحی

      عقل (قسمت دوم)

هیئت ملحی – انسان باید همواره مواظب شیطان باشد شیطان انبیا را هم نصیحت و سفارش میکرد معمولا انسان وقتی سنش بالا رفت مقام پرستی و احترام خواهی او هم بالا میرود و دوست دارد اغلب تحویلش بگیرند و احترامش بزارن . پرستش و تعظیم فقط برای خداوند منان است  .

جوانان امروزی تشنه اند و ما باید با روشها و سبکهای خاص آنها را سیراب نماییم و جذب اماکن مذهبی مانند مسجد و غیره نماییم .

پیامبر اکرم میفرماید: عقل عمل کردن به طاعت کردن به خداوند است

   هیئت عزاداران ابوالفضل العباس(ع) ملحی-سمنان

………………………………………………………………………………………..

روز یکشنبه یازدهم ماه مبارک رمضان  ۷ – ۴ – ۱۳۹۴

مسجد ابوالفضل العباس ملحی

هیئت ملحی – یکی از نشانه های عاقل این است که انسان باید مواظب زبان و گفتار خود باشد

زبان قوه تصمیم گیری انسان را تقویت میکند

انسان عاقل همواره با فکر و تعقل خود مشکلات و موانع پیش آمده را رفع میکند نه با زبان خود

   هیئت عزاداران ابوالفضل العباس(ع) ملحی-سمنان

……………………………………………………………………………………………………

روز دوشنبه دوازدهم ماه مبارک رمضان  ۸ – ۴ – ۱۳۹۴

مسجد ابوالفضل العباس ملحی

هیئت ملحی – فرد عاقل زندگی آخرت را به زندگی این دنیا ترجیح میدهد چون معتقداست زندگی دنیا جز بازیچه کودکانه و هوسرانی

بی خردان نیست و دنیای آخرت جایگاه افراد متقی و صالح هست

روح غیر از جسم است

خود عقل میگوید همه چیز فهمیدنی نیست مثل اینکه کسی از دوران شرخواریگیش چیزی بیاد ندارد در حالی که وجود داشته است

   هیئت عزاداران ابوالفضل العباس(ع) ملحی-سمنان

……………………………………………………………………………………………..

روز سه شنبه سیزدهم ماه مبارک رمضان ۹ / ۴ / ۹۴

مسجد ابوالفضل العباس(ع) ملحی

هیئت ملحی – آدم عاقل دنبال هوای نفس نیست و از هوای نفس پیروی نمیکند و به دنبال اطاعت پروردگار است

کسی که صراط مستقیم را راه خویش قرار داده بدنبال هوای نفس نیست

کسانی که زندگی خود را با اهل بیت تطبیق کرده اند راهشان درست و تا آخر در مسیرشان انحرافی نخواهد بود

امام علی (ع) میفرماید:هوای نفس ضد عقل است

هرکس در این دنیا کارهای خوب کند همان اعمال خوب را در آن دنیا میبیند و اگر در این دنیا کارهای بد کند سزای اعمالش را

در آن دنیا خواهد دید

   هیئت عزاداران ابوالفضل العباس(ع) ملحی-سمنان

……………………………………………………………………………………………………….

روز چهارشنبه چهردهم ماه مبارک رمضان ۱۰ – ۴ – ۹۴

مسجد ابوالفضل العباس(ع)ملحی-سمنان

هیئت ملحی – بزرگترین حجاب و مانع برای پیشرفت انسان خود انسان است

بزرگترین لذت ترک لذت است انسان در عین عجیب و غریب بودن موجودی بسیار ضعیف میباشد

هیئت عزاداران ابوالفضل العباس(ع) ملحی -سمنان

……………………………………………………………………………….

روز پنج شنبه پانزدهم ماه مبارک رمضان ۱۱ – ۴  -۱۳۹۴

مسجد ابوالفضل العباس(ع) ملحی

هیئت ملحی – امیر مومنان میفرماید : عاقل کسی است که تجربه به او پند میدهد

بدترین افراد بشر در کنار بهترین افراد زندگی میکردند چون قلبشان تاریک بوده و نتوانستند انرا بیدار نمایند

خداوند میفرماید : در دو چیز هیچ گونه شک و شبهه ای نیست ۱- قرآن ۲- قیامت

هیئت عزاداران ابوالفضل العباس(ع) ملحی-سمنان

………………………………………………………………………………….

 

روز شنبه هفدهم ماه مبارک رمضان ۱۳ -۴ – ۹۴

مسجد ابوالفضل العباس(ع)ملحی-سمنان

هیئت ملحی- هرکس اگر بزرگ باشد اگر هم متکبر باشد مشکلی نیست کسی باید متکبر باشد که کبیر باشد

بنابراین تنها خداوند میتواند متکبر باشد چون بزرگ حقیقی است

اولین چیزی که خداوند مجبور شد گناه بوجود امد کبر و غرور بود شیطان غرور کرد خداوند او را از خودش راند

      هیئت عزاداران ابوالفضل العباس(ع) ملحی-سمنان

…………………………………………………………………………………..

روز یکشنبه هجدهم ماه مبارک رمضان ۱۴ -۴ – ۹۴

مسجد ابوالفضل العباس(ع)ملحی-سمنان

هیئت ملحی – بزرگترین اشتباه انسان این است که اشتباه خودش را قبول نکند

هرکس اشتباهش را بپذیرد کم کم خودش را اصلاح میکند

آدم عاقل از گناه دوری میکند و عیب هایش را میپذیرد

    هیئت عزاداران ابوالفضل العباس(ع) ملحی-سمنان

……………………………………………………………………………………….

روز دوشنبه نوزدهم ماه مبارک رمضان ۱۵ – ۴ – ۱۳۹۴

مسجد ابوالفضل العباس(ع)ملحی-سمنان

سفارش امام علی(ع) به فرزندان در بستر شهادت

قسمت اول

هیئت ملحی – اهمیت این موضوع را از آنجا مى توان فهمید که امیرالمؤمنین(علیه السلام)در بستر شهادت خطاب به فرزندانش حسن و حسین مى فرماید: شما و همه فرزندان و اهلبیتم و کسانى که این وصیت نامه به آنها برسد به تقوا و پرهیزکارى سفارش مى کنم تا آنجا که مى فرماید: اصلاح بین مردم را فراموش نکنید زیرا من از جد شما پیامبر بزرگ شنیدم که فرمود: اصلاح ذات البین افضل من عامه الصّلوه و الصیام.(۲)

یعنى اصلاح بین مردم و رفع اختلاف کردن مابین دو نفر ارزش و ثواب آن از همه نماز و روزه بیشتر است.

مرحوم مجلسى در معنى این حدیث در بحار مى فرماید مراد از نماز و روزه واجب نیست بلکه نماز و روزه مستحب است یعنى اگر کسى توانست یک اختلافى را رفع کند ثواب آن از تمام نماز و روزه هاى مستحب که خودش و دیگران انجام دهند بیشتر است.

هیئت عزاداران ابوالفضل العباس(ع) ملحی-سمنان

…………………………………………………………………………………..

روز سه شنبه بیستم ماه مبارک رمضان ۱۶ – ۴ – ۱۳۹۴

مسجد ابوالفضل العباس(ع)ملحی-سمنان

سفارش امام علی(ع) به فرزندان در بستر شهادت

قسمت دوم

هیئت ملحی- امام علی فرمود: الله الله فی الایتام

۱- خدا خدا را در نظر بگیرید در مورد یتیمان مسلمان باید صرف رسیدگی مالی به یتیمان از جهت روحی و معنوی و ابراز محبت به یتیمان هم اهتمام داشته باشند

۲- خدا خدا را در نظر بگیرید در مورد همسایگان . پیامبر آنقدر توجه به همسایه را سفارش میکرد ما فکر میکردیم همسایه ها وراث خانوادگی هستند

     هیئت عزاداران ابوالفضل العباس(ع) ملحی-سمنان

 …………………………………………………………………..

روزچهارشنبه بیست ویکم ماه مبارک رمضان۱۷ – ۴ – ۱۳۹۴

 روز شهادت امیر مومنان امام علی (ع)

مسجد ابوالفضل العباس(ع)ملحی-سمنان

سفارش امام علی(ع) به فرزندان در بستر شهادت

قسمت سوم

هیئت ملحی – نامه و سفارش امام علی به فرزندان از دو جهت خیلی مهم میباشد

۱- این نامه را نوشتم  برای هرکس که میخواند
۲ – این نامه بین شب نوزدهم رمضان تا شب بیست و یکم نوشته شده است
امام علی در سفارش خود فرمود :
۱- خدا را در نظر بگیرید در مورد قرآن
۲ – خدا را در نظر بگیرید در مورد نماز
    هیئت عزاداران ابوالفضل العباس(ع) ملحی-سمنان
………………………………………………………………………………….

روز پنج شنبه بیست و دوم ماه مبارک رمضان ۱۸- ۴ – ۱۳۹۴

مسجد ابوالفضل العباس(ع)ملحی-سمنان

سفارش امام علی(ع) به فرزندان در بستر شهادت

قسمت چهارم

هیئت ملحی -۱-  خدا را خدا را در نظر بگیرید در مورد خانه خدا کعبه

برای هر مسلمان واجب است که حداقل یکبار در طول عمر خود خانه خدا را زیارت کنذ

۲ – خدا را خدا را در نظر بگیریددر مورد جهاد

جهاد اموال – جهاد نفس – و   زبان

هیئت عزاداران ابوالفضل العباس (ع) ملحی -سمنان

…………………………………………………………………………..

روز شنبه بیست و چهارم ماه مبارک رمضان ۲۰ – ۴ – ۱۳۹۴

مسجد ابوالفضل العباس(ع) ملحی-سمنان

سفارش امام علی(ع) به فرزندان در بستر شهادت

قسمت پنجم

هیئت ملحی –۱-  همواره با مردم ارتباط داشته باشید داخل مردم باشید تا مشکلات را بخوبی درک کنید

۲- امر به معروف و نهی از منکر را هرگز ترک نکنید

هرکاه امر به معروف و نهی از منکر را قطع کنید آنگاه هرچه دعا کنید مستجاب نمیشود

     هیئت عزاداران ابوالفضل العباس(ع) ملحی-سمنان

……………………………………………………………………………..

روز یکشنبه بیست و پنجم ماه مبارک رمضان  ۲۱ – ۴ – ۱۳۹۴

مسجد ابوالفضل العباس(ع) ملحی-سمنان

سفارش امام علی(ع) به فرزندان در بستر شهادت

قسمت ششم

هیئت ملحی – ای فرزندان من بعد از من خون مردم را به بهانه انتقام من هرگز نریزید تا بهانه ای به دست دشمن ندهید

غیر از قاتل من کسی را نکشید و اگر من با یک ضربه ازبین رفتم شما هم تنها یک ضربه به قاتلم بزنید

بدن او را مثله متله نکنید

  هیئت عزاداران ابوالفضل العباس(ع) ملحی-سمنان

……………………………………………………………………….

روز دو شنبه  بیست و ششم ماه مبارک رمضان ۲۲ – ۴ – ۱۳۹۴

مسجد ابوالفضل العباس(ع) ملحی-سمنان

هیئت ملحی – امیر مومنان فرمود : زمانی که عمل خیری انجام میدهید سریع انرا انجام دهید

چون شیطان نتواند جلوی عمل تان را بگیرد

امام باقر فرمود : اگر کاری خیر میخواهید انجام دهید عجله کنید (در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست)هر عمل خیری که تاخیر افتد شیطان جلوی ان را میگیرد

اگر کاری خیر میخواهید انجام دهید سریع انجام دهید چون معلوم نیست هر لحظه چه اتفاقی می افتد

                   هیئت عزاداران ابوالفضل العباس(ع) ملحی-سمنان

……………………………………………………………………………..

روز سه شنبه بیست و هفتم ماه مبارک رمضان ۲۳ – ۴ – ۱۳۹۴

مسجد ابوالفضل العباس(ع) ملحی-سمنان

هیئت ملحی – پیامبر اکرم فرمود:دو تا خصلت هستند که هیچ صفتی مثل آنان نیست

۱- ایمان به خدا

۲ – نفع و سود رساندن به مردم

ایمان به خدا انسان را محکم -با ایمان – شجاع – مدیر – صبور – و نهایتا یک انسان ایده آل میسازد

کمک به مردم و همنوع از صفان بارز انبیا و امامان ما بوده و ما باید در حد توان به مردم کمک کنیم چون مردو ولی نعمات ما هستند

                               هیئت عزاداران ابوالفضل العاس(ع) ملحی-سمنان

………………………………………………………………………………………….

روز چهار شنبه بیست و هشتم ماه مبارک رمضان۲۴  – ۴ – ۱۳۹۴

مسجد ابوالفضل العباس(ع) ملحی-سمنان

هیئت ملحی – به پدر و مادر بیشتر از همه باید احترام گذاشت

احترام به مادر سه برابر احترام به پدر باید باشد

رسول خدا فرمود : اگر کسی عاق والدین شد هر کاری کند او را نخواهم بخشید

انسان در طول زندگی شاید سه پدر داشته باشد

۱- پدر واقعی

۲ – پدر معنوی معلم و استاد انسان

۳ – پدر خانم

     هیئت عزاداران ابوالفضل العباس(ع) ملحی-سمنان

      …………………………………………………………………………………….

روز پنج شنبه بیست و نهم ماه مبارک رمضان  ۲۵ -۴ – ۱۳۹۴

مسجد ابوالفضل العباس(ع) ملحی-سمنان

هیئت ملحی – در آخزین روز برگزاری نماز جماعت ظهر و عصر و در بیست و نهمین روز ماه رمضان وبا توجه به قرار گرفتن سی امین روز ماه مبارک در روز جمعه قرار گرفته شده است حاج آقا دهقانی در باره مسایل زکات فطریه و پرداخت کفاره صبحت نمودند بر اساس مسأله رساله توضیح المسائلزکات فطره بر تمام کسانی که قبل از غروب شب عید فطر بالغ و عاقل و غنی باشند واجب است، یعنی باید برای خودش و کسانی که نان خور او هستند، هر نفر به اندازه یک صاع (تقریباً سه کیلو) از آنچه غذای نوع مردم آن محل است، اعم از گندم و جو یا خرما یا برنج یا ذرّت و مانند این‌ها به مستحق بدهد و اگر پول یکی از اینها را بدهد کافی است.

مقدار زکات فطریه سال ۱۳۹۴ به ازای هر نفر ۵۰۰۰ تومان معین شده است

          هیئت عزاداران ابوالفضل العباس(ع) ملحی-سمنان

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد


*

سایت هیئت ملحی